Oszczędzamy czas, redukujemy koszty, zwiększamy Państwa zyski ...
Wybierz serwis
Nowe produkty i usługi
Strona główna
Informacje biznesowe
Twoja kariera
Giełda pracy
Giełda ogłoszeń
Zapowiedzi
Targi i wystawy
Hotele w Polsce
Konkursy i pokazy
Restauracje w Polsce
Mistrz poleca - Przepisy
Serwis hotelarski
Filmy Gastronomiczne
HACCP
5555 porad
Alkohole
Forum ekspertów
Forum dyskusyjne
Akademia Gastrony
Katalog produktów
Katalog firm
Prezentujemy obiekty
Stowarzyszenia i organizacje
Wydawnictwa branżowe
Katalog firm
Dodaj firmęnew!
Ostatnio dodane firmy
Urządzenia i sprzęt
Kaleta Chłodnictwo Prz...
Testo
Winterhalter Polska
Robot - Coupe
Rational
Smoker
LabelFresh
Chef Mate
Grill Kamado
Gastromix
Artykuły spożywcze
Pizzola
Robvita
Cukiernia M&K
Debic
Elmak
Hello Coffee
Secpol
Belgium`s Best
Iglotex
Menos
Podział branżowy firm
Urządzenia i sprzęt
Profesjonalne zmywarki
Zmywarki do restauracji
Zmywarki do gastronomii
Sprzęt barmański
Wyposażenie gastronomii
Wyposażenie hoteli
Wyposażenie restauracji
Sprzęt gastronomiczny
Urządzenia gastronomiczne
Meble hotelowe
Piece konwekcyjno – parowe
Chemia do restauracji
Odzież i tekstylia
Chemia do gastronomii
Meble nierdzewne
Meble gastronomiczne
Artykuły spożywcze
Sosy i marynaty do gastronomii
Warzywa mrożone do gastronomii
Makarony dla gastronomii
Kawa dla gastronomii
Artykuły cukiernicze
Artykuły piekarnicze
Przyprawy gastronomiczne
Owoce morza
 Pomoc,  Poczta
Stowarzyszenia i organizacje
Klub Szefów Kuchni

Klub Szefów Kuchni powstał 8 czerwca 2002 roku. Za najważniejsze cele swojej działalności uznał:

 • kontynuację polskiej tradycji kulinarnej

 • integrację całego środowiska szefów kuchni oraz osób współpracujących z nim

 • poprawę obecnego wizerunku polskiej gastronomii

Klub Szefów Kuchni jest elitarną grupą nadającą ton życiu kulinarnemu w Polsce. Zaprasza wszystkich, którzy chcą się aktywnie włączyć w kreowanie dobrych kulinarnych wzorców i rozwój naszej rodzimej gastronomii. Klub nie tworzy sztywnych struktur organizacyjnych, nie pobiera składek członkowskich a o przynależności decydują tu chęci współpracy i wspólne działanie.

Członkowie Klubu Szefów Kuchni chętnie włączają się w organizowanie rozmaitych imprez gastronomicznych i wspierają wszelkie pozytywne działania w branży. Klub działa na terenie całego kraju – jest wszędzie tam, gdzie tętni kulinarne życie.

Regulamin

Postanowienia ogólne
 1. Zasady działania Klubu określa Regulamin ustalony przez piętnastoosobową Kapitułę Klubu Szefów Kuchni

 2. Klub jest kontynuatorem polskiej tradycji kulinarnej

 3. Klub posługuje się nazwą: Klub Szefów Kuchni

 4. Klub skupia czołowe postacie polskiego środowiska szefów kuchni oraz osoby współpracujące i działające na rzecz polskiej gastronomii jednocześnie jest dla nich miejscem rozwijania zainteresowań oraz wymiany doświadczeń i poglądów zawodowych

 5. Klub oferuje swoim członkom prestiż, elitarny program oraz warunki do powiększania swoich umiejętności i zainteresowań zawodowych jak również stwarza sprzyjające warunki do odbywania wszelkiego rodzaju spotkań zawodowych, pokazów, warsztatów kulinarnych, szkoleń i konkursów.

Kapituła Klubu Szefów Kuchni
 1. Z upoważnienia członków Klubu Szefów Kuchni nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Kapituła Klubu Szefów Kuchni powołana na spotkaniu założycielskim w dniu 13 września 2004 roku. W jej skład wchodzi 15 członków Klubu.

 2. Kapituła wybierana jest na okres pełnych 2 lat kalendarzowych

 3. Po upływie kadencji Kapituła na jednym z regularnych spotkań z udziałem minimum 20 członków Klubu dokonane zostaje podsumowanie pracy Kapituły i przedstawienie kolejnych kandydatur na członków Kapituły.

 4. W przypadku uzyskania pełnego absolutorium dopuszcza się powołanie Kapituły z poprzedniej kadencji.

 5. Kapituła powołuje ze swojego grona 1 osobę do kontaktów z mediami.

 6. Do kompetencji Kapituły Klubu Szefów Kuchni należy:

  1. Zatwierdzanie regulaminu Klubu

  2. Zatwierdzanie harmonogramu działań

  3. Nadzór nad przestrzeganiem programu i celów Klubu jakimi są:

   • kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych poprzez organizację i współpracę ze wszystkimi organizatorami konkursów, pokazów oraz szkoleń jak również pomoc w publikacji i promocji polskiej sztuki kulinarnej oraz osób ją kreujących w Polsce i poza jej granicami

   • uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych wszystkich członków Klubu Szefów Kuchni zarówno w poznawaniu naszych tradycji kulinarnych jak również innych narodów

   • reprezentowanie interesów zawodowych wszystkich członków Klubu zarówno w środowisku gastronomicznym jak i poza nim

   • organizowanie oraz pomoc w przeprowadzaniu pokazów, szkoleń, konkursów i wystaw

   • pomoc we wszystkich formach samokształcenia

   • organizowanie spotkań integracyjnych

   • dążenie do zapewnienia właściwych warunków zawodowych kucharzom i cukiernikom zarówno na terenie zakładów pracy jak i podczas konkursów

   • współpracować ze wszystkimi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Klubu Szefów Kuchni

   • wspierać działania i współpracować na zasadach partnerskich ze wszystkimi Stowarzyszeniami skupiającymi w swych szeregach szefów kuchni i cukierni oraz kucharzy i cukierników z całej Polski

   • wspierać przywrócenie pierwotnych celów i pozytywnych działań wszystkich grup zawodowych związanych z polską gastronomią

  4. Sprawuje nadzór nad bezwzględnym przestrzeganiem obowiązków członków Klubu Szefów Kuchni jakimi są:

   • dbanie o reputację i elitarny charakter Klubu

   • przestrzeganie regulaminu Klubu

   • przestrzeganie wszystkich postanowień ustanowionych podczas spotkań Kapituły

   • aktywność w pracach Klubu

  5. Sprawuje nadzór nad zobowiązaniami i rozliczeniami finansowymi organizatorów, każdorazowo po imprezie, konkursie, szkoleniu czy pokazie bezpośrednio z firmami zaangażowanymi w dane przedsięwzięcie

Członkowie Kapituły Klubu Szefów Kuchni
 1. Robert Sowa
 2. Jerzy Pasikowski
 3. Wiesław Ambros
 4. Wiesław Bober
 5. Mirosław Drewniak
 6. Waldemar Hołówka
 7. Dariusz Struciński
 8. Marcin Budynek
 9. Marek Widomski
 10. Arleta Żynel
 11. Jarosław Walczyk
 12. Krzysztof Dubrow
 13. Theofilos Vafidis
 14. Artur Woszczyński
 15. Andrzej Polan
 16. Piotr Kornet
 17. Zbigniew Kurleto
 18. Jean Bos
 19. Karol Okrasa
 20. Grzegorz Labuda
Przywileje i obowiązki członków
 1. Ogólne przywileje członków Klubu:

  1. Udział w programowanych imprezach Klubu

  2. Pierwszeństwo w dostępie do wszelkiego rodzaju informacji, szkoleń oraz w konkursach, pokazach i spotkaniach organizowanych przez Klub zarówno dla siebie jak i dla swoich współpracowników

  3. Powszechny dostęp do wszelkiego rodzaju nowych technologii kulinarnych oraz sposobów organizacji gastronomii i rozliczeń zaczerpniętych z doświadczeń innych krajów Europy i Świata

  4. Korzystanie z doświadczeń renomowanych i uznanych w Polsce szefów kuchni i cukierni oraz innych czołowych postaci gastronomii

 2. Ogólne obowiązki członków Klubu:

  1. Dbanie o reputację i elitarny charakter Klubu

  2. Przestrzeganie zasad postępowania i regulaminu Klubu

  3. Przestrzeganie postanowień Kapituły Klubu Szefów Kuchni

Zasady postępowania
 1. Wszyscy członkowie Klubu odpowiadają za bezwzględne przestrzeganie regulaminu Klubu

 2. Dbanie o dobre imię Klubu jest wartością nadrzędną dla całego grona członków

 3. Wszyscy członkowie powinni wykazywać inicjatywę i aktywność oraz pomysłowość w kreowaniu nowego wizerunku szefa kuchni

 4. Każdy członek Klubu musi poprzez swoje zachowanie i wysokie umiejętności zawodowe wyróżniać się w swoim środowisku

 5. Aktywnie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach, pokazach i konkursach organizowanych przez Klub

 6. Przekazywać zdobytą wiedzę z zakresu nowych technologii oraz nowych systemów organizacyjnych i rozliczeniowych swoim kolegom

 7. Klub jest miejscem elitarnych spotkań grupy wybitnych pracowników gastronomii oraz osób współpracujących z tym środowiskiem, nawiązujących kontakty z innymi Stowarzyszeniami i Organizacjami oraz firmami pracującymi dla gastronomii w celu podniesienia kwalifikacji oraz ich promocji

Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Klubu Szefów Kuchni wchodzi w życie z dniem 13 września 2004 roku

 2. Interpretacji oraz ewentualnych zmian niniejszego regulaminu dokonuje Kapituła Klubu Szefów Kuchni na wniosek członków Klubu

 3. Wszelkie informacje w sprawach członkowskich i programowych można otrzymać jedynie od członków Kapituły Klubu Szefów Kuchni

 


"pytanie"
(20.10.2005 - 13:04)  (marcin)
"lu?na dygresja"
(09.11.2005 - 21:32)  (Adam)
"WSTYD POLSKIEJ GASTRONOMI"
(28.03.2006 - 19:00)  ( G.B.)
"mistrz kucharski"
(18.12.2006 - 11:23)  (monika:))
"michal"
(14.03.2008 - 20:22)  (michal)
"Pytanie"
(28.03.2009 - 14:26)  (Adam)
"Jak zaistniec w klubie szefow kuchni"
(22.06.2007 - 12:55)  (Jacek Sulkowski)
"Czy juz Ci cos wiadomo"
(26.10.2008 - 14:59)  (Adam)
"jak zostac cz?onkiem kapitu?y"
(23.08.2007 - 20:03)  (Marcin)
"jak si? mo?na do was do??czy?"
(03.03.2008 - 15:38)  (?ukasz Piechaczyk)
"zapytanie"
(08.05.2008 - 11:07)  (ARTUR ROGACKI)
"Waldemar Holowka o rybach w RZ."
(20.07.2008 - 02:07)  (Piotr Stella)
"Informacja"
(03.11.2008 - 20:25)  (Adam Traczykowski)
"robert"
(03.02.2009 - 19:07)  (robert)
"Woszczy?ski?"
(09.02.2009 - 19:36)  (kucharz)
"Jak zapisa? si? do Klubu SZefów Kuchni"
(01.03.2009 - 00:16)  (Micha?)
"jak zaoisac sie"
(01.03.2010 - 21:04)  (MAREK RU?KOWSKI)
"do Klubu Szefów Kuchni"
(01.02.2011 - 16:17)  (Waleczko Andrzej)
"pytanie"
(16.03.2009 - 12:41)  (Beata)
"Co trzeba zrobic zeby zostac Mistrzem Kuchni??"
(07.05.2009 - 13:40)  (?ukasz)
"Jakie trzeba spe?nia? warunki aby zosta? przyj?tym..."
(25.02.2010 - 16:52)  (?ukasz)
"Ankieta potrzebna na napisanie pracy magisterskie..."
(15.07.2010 - 07:28)  (Monika Siodmok)
"klub szefow kuchnii"
(18.12.2010 - 20:58)  (jarek j)
"Wis?aw Bober"
(25.01.2011 - 19:02)  (Zdzicho)
 Wersja do druku         Poleć znajomym

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę opinii wyrażanych przez użytkowników na łamach forum dyskusyjnego Gastrona.pl
Zapoznaj się z regulaminem.


KATALOG FIRM, Ostatnio dodane firmy: PAPSTAR Pizzola Kaleta Ch?odnictwo Przemys?owe Testo Winterhalter Polska Robvita Robot - Coupe Rational Smoker LabelFresh Cukiernia M&K Debic Chef Mate Grill Kamado Gastromix Matlix Elmak Naczynia Polska Gros HAGEA Kocham Wod? Metro-Catering-System InEwi Firelight Glass Goblet ? sprzeda? hurtowa sztu?ców Hello Coffee EasyFairs Poland - Targi w Krakowie Gaspol Lemonia Barson
 O Nas |  Kontakt |  Zarejestruj si? |  Klub Gastrony |  Bezp?atne konto |  Bezp?atny biuletyn |  Polityka Cookies |  Opinie o nas |  Cennik |  Nasi Klienci
Copyright by Gastrona.pl 2000